LLEI DE COMERÇ ELECTRÒNIC

 

En compliment del que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que www.goldennumbers.es és un domini de les empreses RECREATIVOS GOLDEN NUMBERS, SLU, RECREATIVOS MIRAVEN, SLU, RECREATIVOS VILLAGE BASSEGODA, SLU, RECREATIVOS VILLAGE CASTELLDEFELS, SLU, RECREATIVOS VILLAGE FABRA, SLU i RECREATIVOS VILLAGE RONDA, SLU, amb domicili al Carrer La Jonquera, 91, 17600 Figueres, correu electrònic info@goldennumbers.es.

La Societat RECREATIVOS GOLDEN NUMBERS, SLU amb CIF: B65432700, figura inscrita en el Registre mercantil de Barcelona, tom 42200, foli 28, full B-403794, la societat RECREATIVOS MIRAVEN, SLU amb CIF: B62362793, figura inscrita en el Registre mercantil de Barcelona, tom 32914, foli 179, full B-221580, la societat RECREATIVOS VILLAGE BASSEGODA, SLU amb CIF: B55141402, figura inscrita en el Registre mercantil de Girona, tom 2878, foli 5, full GI-53995, la societat RECREATIVOS VILLAGE CASTELLDEFELS, SLU amb CIF: B55141428, figura inscrita en el Registre mercantil de Girona, tom 2878, foli 56, full GI-54013, la societat RECREATIVOS VILLAGE FABRA, SLU amb CIF: B55141436, figura inscrita en el Registre mercantil de Girona, tom 2878, foli 52, full GI-54011 i la societat RECREATIVOS VILLAGE RONDA, SLU amb CIF: B55141410, figura inscrita en el Registre mercantil de Girona, tom 2878, foli 48, full GI-54009.