POLÍTICA DE PRIVACITAT, DRETS D’IMATGE I PROPIETAT INTEL•LECTUAL

 Protecció de dades

1. Dret d’informació: En virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, RECREATIVOS GOLDEN NUMBERS*, informen a l’usuari d’aquest lloc web, de l’existència d’uns fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per RECREATIVOS GOLDEN NUMBERS*, i sota la seva responsabilitat.

2. Finalitat: Les dades dels usuaris, recollides mitjançant la nostra plana web i qualsevol dels nostres formularis, seran incorporades a uns fitxers de clients, titularitat de RECREATIVOS GOLDEN NUMBERS*, inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de gestionar els clients i mantenir-lo informat per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, de les nostres accions promocional, comercials, actuacions, productes i serveis.

3. Veracitat i obligatorietat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Les dades de contacte i enviament són obligatòries.

4. Consentiment de l’usuari: L’enviament de dades personals, mitjançant els formularis de captació de dades i/o missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mateixos per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament d’informació per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, sense perjudici del dret que l’assisteix a revocar-lo, produint efectes a partir de la data de comunicació. En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, vostè podrà en qualsevol moment, manifestar el seu desig de no rebre cap tipus de publicitat comunicant-ho per escrit a l’adreça de correu electrònic info@goldennumbers.es.

5. Mesures de seguretat: RECREATIVOS GOLDEN NUMBERS*, manifesten que compleixen tots els requisits legals i les mesures de seguretat esmentats a la LOPD 15/1999 de 13 de desembre i al Reglament 1720/2007, de 21 de desembre, que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers que es conservaran amb caràcter confidencial, tres de les remissions d’obligat compliment que estipula la llei.

6. Videovigilància: En compliment de l’article 5.1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i de l’article 3b de la Instrucció 1/2006, de 8 de Novembre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb finalitats de vigilància a través de sistemes de càmeres o videocàmeres, informem a les persones assistents als nostres locals, que les seves dades personals s’incorporaran al fitxer anomenat “Videovigilància” i seran tractades amb la finalitat de control de seguretat a través d’un sistema de videovigilància.

7. Drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de l’usuari: L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició establerts en els termes previstos a la LOPD, i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI dirigida al carrer La Jonquera, 91 – 17600 Figueres, indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@goldennumbers.es

Drets de imatge

Les persones assistents als nostres locals, consenten i autoritzen de manera expressa i inequívoca que la seva imatge i veu puguin ser gravades per RECREATIVOS GOLDEN NUMBERS*, o per qualsevol mitjà de comunicació autoritzat, i posteriorment puguin ser difoses a la seva pàgina web, xarxes socials i en qualsevol mitjà de comunicació per a la difusió promocional i/o comercial, sense que aquesta autorització estigui sotmesa a cap termini temporal, ni restricció territorials i sense contraprestació econòmica.

Drets de imatge i propietat intel•lectual d’esdeveniments

RECREATIVOS GOLDEN NUMBERS* són titulars de tots els drets d’imatge i propietat intel•lectual derivats, directa o indirectament, de qualsevol esdeveniment que es realitzi als nostres locals.

Els dispositius electrònics personals, com ara càmeres fotogràfiques, telèfons mòbils i altres dispositius de comunicacions personals estan permeses a l’interior dels locals sempre que qualsevol gravació, i/o qualsevol imatge que sigui captada ho sigui per a ús personal, privat, i únicament amb finalitats no comercials.

Per tant queda terminantment prohibida la captació, filmació o gravació d’imatges o sons amb finalitats comercials sense la prèvia autorització escrita de RECREATIVOS GOLDEN NUMBERS*.

* Sota el nom comercial RECREATIVOS GOLDEN NUMBERS estan incloses les societats: Recreativos Golden Numbers, SLU, Recreativos Miraven, SLU, Recreativos Village Bassegoda, SLU, Recreativos Village Castelldefels, SLU, Recreativos Village Fabra, SLU i Recreativos Village Ronda, SLU.